Онлайн система з управління проектами і завданнями. звіти за завданнями, проектам і користувачам. управління персоналом Українська
Русский
English
projects-manager.com  projects management  Ліцензійна угода

Ліцензійна угода

Ця Угода вступає в силу з моменту відсилання Вами заповненої електронної реєстраційної форми або шляхом вибору і натиснення Користувачем опції "згоден" (або іншій аналогічній опції).


1. Основні терміни Угоди.
«Користувач» - будь-яка фізична або юридична особа (група осіб), зареєстроване на Сервісі та використовує його в некомерційних особистих цілях, а також інша особа, що отримала доступ до Гри і Сервісу.
«Система» - безкоштовна онлайн система з управління проектами "Projects Manager".
«Адміністрація» - група осіб, наділених необхідними для розвитку та підтримки Гри та Сервісу правами і має всі повноваження від власника гри на укладення будь-яких угод, додаткових договорів і тд., в рамках гри.
«Угода» - Правила використання Системи та визначення відповідальності між Адміністрацією Сервісу та Користувачем.
 
2. Загальні положення.
2.1. Ця угода регулює всі відносини між Адміністрацією і Користувачем у відношенні до Гри і Сервісу гри.
2.2. Користувач, приймаючи умови цієї Угоди, підтверджує, що він є правоздатним і дієздатним і має право укладати цю Угоду, доповнення та додатки до нього, а також укладати інші додаткові договори, угоди та ін., до цієї Угоди, між Адміністрацією і Користувачем у рамках цієї Угоди.
Платним сервісом Projects Manager мають право користуватися правоздатні та дієздатні Користувачі, які досягли повноліття.

3. Предмет Угоди.
3.1. Відповідно до умов цієї Угоди Адміністрація надає Користувачеві використання Системи 24 години на добу, щодня, без перерв, відповідно до Правил і цієї Угоди, за винятком часу проведення профілактичних робіт, а також інших обставин, що перешкоджають Користувачеві здійснити доступ до системи, що виникли не з вини Адміністрації.

4. Авторське право. Захист інтелектуальної власності.
4.1. Права авторів, власників та інших осіб, які мають право використання Системи, що розміщені на http://projects-manager.com, належать на праві власності Адміністрації та захищаються законодавством і нормами міжнародного права про охорону інтелектуальної власності та авторські права.
4.2. Авторські права Адміністрації поширюються на всі елементи системи.
4.3. Забороняється копіювання, тиражування, відтворення, поширення та переклади на інші мови Системи, а також будь-якого з елементів без письмового дозволу Адміністрації.
4.4. Користувач визнає й погоджується з тим, що будь-який матеріал (цілком або частинами) і всі необхідні програми, пов'язані з Системою, захищені законами про інтелектуальну власність України та іншими міжнародними законами, а також зобов'язується не порушувати такі права.
4.5. Користувач несе відповідальність за дотримання прав (матеріальних і нематеріальних) третіх осіб на інформацію, передану (надану) Адміністрації або третім особам в межах Системи.

5. Права та обов'язки Користувача
5.1. Права Користувача.
5.1.1. Користувач гарантує, що обладнання і засоби зв'язку, що ним використовуються, у тому числі послуги оператора зв'язку є достатніми і справними для участі в Системі та користування Сервісом.
5.1.2. При реєстрації, Користувач вибирає собі логін і пароль, який дозволить ідентифікувати Користувача серед інших користувачів Системи. Для доступу до платного сервісу Користувач зобов'язаний підтвердити, шляхом натискання Користувачем опції "згоден" (або іншій аналогічній опції), укладення додаткового Договору на покупку платного сервісу, а також повідомити Адміністрацію наступні достовірні дані про себе: свій логін, дату народження, адресу електронної пошти .
5.1.3. Користувач має право на зміну свого пароля.
5.1.4. Користувач може направити претензії і пропозиції, пов'язані з використанням Системи, письмово або електронною поштою на адреси, вказані на сайті: http://projects-manager.com.
5.1.5. Якщо для Користувача не прийнятні будь-які зміни та / або доповнення, він має право негайно припинити використання Сервісу.
5.1.6. Користувач має право на свій розсуд користуватися платним Сервісом Гри. Користувач допускається до платного Сервісу з моменту укладення додаткового Договору на покупку сервісу та оплати платного Сервісу.

5.2. Обов'язки Користувача
5.2.1. Користувач самостійно за свій рахунок оплачує доступ в мережу Інтернет. Користувач не має права передавати свою реєстрацію (логін і пароль) третій особі, а також не маєте права отримувати його від третьої особи.
5.2.2. Користувач зобов'язаний самостійно забезпечувати нерозголошення (таємницю) свого пароля та інших необхідних даних і, відповідно, несе відповідальність за збереження і нерозголошення свого пароля та іншої конфіденційної інформації, а також усі ризики (збитки), пов'язані з цим.
5.2.3. Користувач зобов'язується дотримуватись умов цієї Угоди. На вимогу Адміністрації Користувач зобов'язаний повідомити про себе достовірну інформацію, що дозволяє його ідентифікувати.
5.2.4. Користувач не має права втручатися у програмний код, несанкціоновано отримувати доступ до комп'ютерної системи, отримувати, без належного дозволу Адміністрації, доступ до бази даних користувачів гри або матеріалів сайту http://www.projects-manager.com, використовувати помилки програмного забезпечення, і зобов'язаний повідомляти про них Адміністрації.
5.2.5. Користувач не має права поширювати інформацію, спрямовану на незаконне отримання паролів доступу до учасників Системи, а також поширювати посилання на сайти з подібною інформацією.
5.2.6. Користувач зобов'язується шанобливо і коректно ставитися до інших користувачів Системи, а саме: не розміщувати матеріали, що відверто суперечать суспільній моралі і моральності, особисто ображають інших гравців спільноти, модераторів чи Адміністрацію, що сприяють розпалюванню міжнаціональної або міжнародної ворожнечі;
не використовувати ненормативну лексику, не загрожувати насильством і фізичною розправою за межами Системи;
не поширювати будь-яким чином матеріали, що пропагують або виражають неприйняття чи ненависть до будь-якої релігії, культури, раси, нації, народу, мови, політики, ідеології або громадському руху;
не передавати будь-яку інформацію або програмне забезпечення, яке містить в собі віруси або інші шкідливі компоненти; вчиняти будь-які дії, які суперечать нормам чинного законодавства або міжнародного права;
не рекламувати порно-сайти, наркотики та ресурси, що містять подібну інформацію, а також здійснювати інші подібні дії.
5.2.7. Користувач зобов'язується не притягати Адміністрацію відповідачем або співвідповідачем по будь-яким зобов'язанням і витратам, що пов'язані з порушенням даної Угоди Користувачем або іншими особами, які використовують його ім'я користувача і пароль; або пов'язаним з використанням Сервісу або мережі Інтернет; або пов'язані з розміщенням або передачею будь-якого повідомлення, інформації , програмного забезпечення чи інших матеріалів в мережі Інтернет Користувачем або іншими особами, які використовують його ім'я користувача і пароль.
5.2.8. Якщо Користувач отримав від Адміністрації необгрунтоване повідомлення (спам), йому слід негайно сповістити про це представників Адміністрації.

6. Права та обов'язки Адміністрації
6.1. Адміністрація забезпечує без стягнення плати доступ Користувача до Системи.
6.2. Адміністрація може надавати Користувачеві додатковий платний сервіс, перелік якого визначається цією Угодою або Додатками до нього або \ і додатковим Договором на продаж сервісу. Порядок і умови користування платним сервісом визначені цією Угодою або \ і додатковим Договором на продаж сервісу.
6.3. Адміністрація зобов'язується не розголошувати навмисно інформацію про Користувача, надану ним при реєстрації, третім особам, крім випадків, передбачених законодавством, а також не змінювати логін і пароль Користувача без його згоди.
6.4. Адміністрація не розсилає Користувачам необгрунтовані електронні або інші повідомлення.
6.5. Адміністрація не несе відповідальності за тимчасові технічні збої і перерви в роботі Системи, за тимчасові збої і перерви в роботі ліній зв'язку, інші аналогічні збої, а також за неполадки комп'ютера, з якого Користувач здійснює вихід в Інтернет. Адміністрація також не надає жодних гарантій, що отримане за допомогою Сервісу програмне забезпечення або будь-які інші елементи не містять віруси та інші шкідливі компоненти.
6.6. Адміністрація не несе відповідальності за збитки, понесені в результаті використання або не використання Користувачем інформації про Систему.
6.7. Адміністрація зобов'язується забезпечувати справність програмних засобів, що використовуються для прийому інформації про передачу грошових коштів.
6.8. Адміністрація має право в односторонньому порядку зменшувати системний рахунок Користувача при виявленні недобросовісності дій Користувача, що призвели до необгрунтованого збільшення його системного рахунку.
6.9. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за дії третіх осіб, в тому числі інших користувачів.
6.10. Адміністрація має право на видалення або зміну будь-якої інформації, розміщеної Користувачем на http://www.projects-manager.com без попереднього узгодження з Адміністрацією або не передбаченої цією Угодою, а також іншими угодами з Адміністрацією.
6.11. У разі порушення Користувачем своїх обов'язків за цією Угодою, Адміністрація має право в будь-який момент застосувати до нього санкції, що виражаються в забороні Користувачеві користуватися Системою, або використовувати інші методи впливу: попередження, тимчасове блокування користування Системою, вимога про відшкодування збитків і інші дії.
6.12.В разі порушення Користувачем будь-якого з положень цієї Угоди, доповнення до нього або \ та додаткового договору на покупку Сервісу, Адміністрація має право відмовити йому в подальшому використанні Гри.
6.13. Адміністрація має право в односторонньому порядку і в будь-який час обмежити, розширити або змінити якість послуг без попереднього повідомлення Користувача.

7. Особливі умови.
7.1. Адміністрація не гарантує, що програмне забезпечення Системи не містить помилок або функціонуватиме безперебійно.
7.2. Адміністрація не несе відповідальності за збитки чи іншу шкоду, що виникли у Користувача у зв'язку з діями третіх осіб.
7.3. Адміністрація залишає за собою право видаляти зі своїх серверів будь-яку інформацію або матеріали, які, на думку Адміністрації, є неприйнятними, небажаними або порушують цю Угоду.
7.4. Адміністрація має право в односторонньому порядку і в будь-який час змінювати умови цієї Угоди. Зміни набирають чинності з моменту опублікування їх на сайті Системи або з іншого моменту, встановленого Адміністрацією.
7.5. Адміністрація не контролює інформацію, послуги і продукти, що знаходяться в або пропоновані за допомогою мережі Інтернет. Внаслідок цього Користувач приймає умову, відповідно до якого всі товари, інформація і послуги, пропоновані або доступні через Сервіс або в мережі Інтернет (за винятком явно зазначених які надаються безпосередньо Сервісом), надаються третіми сторонами, які ніяк не пов'язані з Адміністрацією. Користувач приймає на себе повну відповідальність і ризики за використання Сервісу та мережі Інтернет.
7.6. Адміністрація не надає жодних гарантій на будь-які товари, інформацію і послуги, що поставляються за допомогою Сервісу або через мережу Інтернет взагалі.
7.7. Адміністрація не буде нести відповідальності за будь-які витрати або збиток, що прямо або побічно виникли в результаті подібних поставок. Користувач приймає умову, згідно з якой він приймає на себе відповідальність за оцінку точності, повноти та придатності всіх думок, оцінок, послуг та іншої інформації, якості і функцій товарів, що надаються за допомогою Сервісу або мережею Інтернет взагалі.
7.8. Ця Угода регулюється нормами міжнародного права. Спори, що виникають з цієї Угоди, підлягають вирішенню шляхом переговорів. У разі не врегулювання спору в досудовому порядку, він передається на розгляд органу, відповідного з підсудністю, яка визначається відповідно до законодавства, якщо інше не передбачено нормами міжнародного права.
7.9. Використання додаткового (платного) сервісу Системи здійснюється на підставі цієї Угоди в порядку, визначеному в правилах Системи
7.10. Вільний Сервіс може купуватися тільки у осіб, які мають дозвіл Адміністрації на реалізацію даних послуг. Користувач несе всі ризики, пов'язані з набуттям ним будь-яких послуг на порушення порядку та умов, визначених цією Угодою.

8. Набуття чинності і термін дії Угоди
8.1. Ця Угода вступає в силу при акцептуванні його Користувачем на сайті http://www.projects-manager.com шляхом вибору і натиснення Користувачем опції "згоден" (або на іншій аналогічній опції) або з моменту відсилання Користувачем заповненої електронної реєстраційної форми. Користувач погоджується, що вибір їм вищезгаданої опції означає, що він заздалегідь і в повному обсязі ознайомився з умовами цієї Угоди та приймає їх без будь-яких винятків.
8.2. Угода вважається укладено на невизначений строк.
8.3. Адміністрація має право в односторонньому порядку відмовитися від цієї Угоди і припинити надання послуг користування Системою без відшкодування збитків з попереднім повідомленням Користувача про розірвання Угоди не менше, ніж за 1 місяць. Інформування може бути здійснено шляхом опублікування даної інформації на сайті http://www.projects-manager.com.
8.4. Всі зміни, доповнення, додатки до цієї Угоди чи інша інформація є невід'ємною його частиною і є обов'язковими для виконання з моменту опублікування їх на сайті http://www.projects-manager.com, якщо інше не встановлено Адміністрацією.
8.5. Ця Угода складена російською мовою і сторони, шляхом акцептування, підтверджують, що вільно володіють російською мовою.
8.6. Контактна інформація: admin@projects-manager.com

 


add_new_a tab_s tab_s_r
CRM система управления проектами CRM №❶ по проектам
5 5 4850
Сайт: projects-manager.com 100 of 100 based on 8933 votes.